Obwód Szkolny

Zgodnie z UCHWAŁĄ nr VII/84/2019 RADY MIEJSKIEJ ZBĄSZYNIA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbąszyń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Zbąszyń, obwód Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu obejmuje: Zbąszyń, Nowy Dwór, Strzyżewo.